response.post.title

تنظیمات دستگاه کارت خوان POS

پذیرندگان می توانند از طریق سه کلیدهای F1، F2 و F3 به امکانات مختلف کارتخوان خود دسترسی داشته باشند یا قابلیت های مختلف آن را تنظیم کنند. در این متن می کوشیم امکانات تحت هر یک از این سه کلید را در انواع مختلف دستگاه پوز فروشگاهی کارتخوان سیار و پایانه فروش با برندهای گوناگون توضیح دهیم.

جلوگیری از هک دستگاه کارتخوان

برای جلوگیری از هک شدن پایانه های فروش دسترسی به منوهای مختلف آن ها نیاز به رمزهای گوناگونی دارد که در شرکت سداد لایه های امنیتی مختلفی نظیر صندوقدار، پذیرنده و پشتیبان برای آن تعریف شده است و بنا به آن سطح دسترسی هر کاربر محدود می شود.

 

37234-DFFCFEBC-0AFC-4593-8CD9-CA844EAABEB1.jpg

لایه امنیتی صندوق دار متشکل از رمزی چهاررقمی است که با یک مقدار ثابت داخل نرم افزار پایانه فروش تعریف می شود و توسط صندوقدار، پذیرنده و پشتیبان قابل تغییر است. این رمز به همراه راهنمای استفاده از دستگاه توسط پشتیبان به پذیرنده و صندوقدار تحویل می شود. صندوقدار باید جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی خود را مطابق با راهنمای استفاده از دستگاه کارتخوان تغییر دهد. جهت ایجاد امنیت بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی با سه مرتبه ورود اشتباه رمز، امکان ورود به منوی صندوقدار مسدود می شود و پس ازآن باید توسط پذیرنده یا پشتیبان مجدداً تعریف شود.

لایه امنیتی پذیرنده شامل رمزی حداقل چهاررقمی است که با یک مقدار ثابت داخل نرم افزار پایانه فروش تعریف می شود و توسط پذیرنده و پشتیبان قابل تغییر است. این رمز به همراه راهنمای استفاده از دستگاه توسط پشتیبان به پذیرنده تحویل می شود. پذیرنده نیز جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی باید رمز خود را مطابق با راهنمای استفاده از دستگاه کارتخوان تغییر دهد.

به منظور ایجاد امنیت بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی با سه مرتبه ورود رمز اشتباه، امکان ورود به منوی پذیرنده مسدود می شود که نهایتاً توسط پشتیبان در منوی مربوطه قابل بازنشانی است.

لایه امنیتی پشتیبان متشکل از رمزی حداقل چهاررقمی است که از طرف دفتر مرکزی با الگوریتمی خاص تعریف شده و توسط ستاد مرکزی قابل تغییر است. الگوریتم تولید رمز در اختیار مسئول دفتر استانی است و طی روالی مشخص به پشتیبان هر منطقه اعلام می شود. در صورت قطع همکاری هر یک از نفرات پشتیبان، با جذب پشتیبان جدید، رمز مربوط به دستگاه های آن منطقه توسط ستاد مرکزی تغییر می یابد.

آشنایی با منوی دستگاه کارتخوان

در ادامه با منوی پایانه فروش های مختلف به تفکیک برند و مدل در قالب نمودارهای درختی آشنا می شویم. صندوق داران و پذیرندگان می توانند با استفاده از این دستورالعمل ها از تمام امکانات کارتخوان خود بهره مند شوند.

نمودار درختی منوی پایانه فروش Magic

 

 

18892-F307041C-B77D-4756-8C8A-079F2B0191FF.png