مزایای استفاده از «شهاب پی» برای شرکت های حمل و نقل چیست؟
۹۹,۰۳,۱۷

مزایای استفاده از «شهاب پی» برای  شرکت های حمل و نقل چیست؟

شهاب پی، یک تحول پرداخت در صنعت حمل و نقل بار است و به شرکتهای حمل و نقل کمک می کند تا آرامش و رضایت رانندگانی که با ایشان در هر زمان و مکانی کار می کنند فراهم گردد.

شهاب پی پرداخت کرایه را برای شرکتهای حمل و نقل ساده تر می کند، در زمان و هزینه آنها صرفه جویی می کند، زمینه افزایش دقت و اطمینان را فراهم می نماید و نهاتا می تواند نقدینگی  آنها را نیز مدیریت نماید.

زمانی که از طریق سامانه شهاب پی، بخواهید کرایه یک یا چندین بارنامه را پرداخت نمایید، اطلاعات آن بارنامه بطور خودکار در سامانه نمایش داده می شود و اطلاعات اجزای بارنامه، راننده کامیون، ناوگان، شرکت حمل و نقل و ... هر بار بررسی می گردد تا خطاهای انسانی و کاری در پرداختهای کرایه حمل و نقل به حداقل برسد و اطمینان بیشتری ایجاد شود.

دیگر نیازی به پیگیری یکی از نیروهای شما یا راننده، برای دریافت کرایه نخواهد بود، سسیستم بطور خودکار پرداختها را انجام می دهد و تمامی شرایط پرداختی مورد نظر در سیستم قابل تعریف و اجرا می باشد و کمیسیون توافقی شرکت حمل و نقل و صافی راننده و یا حق بیمه همگی قابل تسهیم و پرداخت هستند.

اگر شرکت حمل و نقل بتواند پرداخت كرايه های خود را به خوبي مديريت كنند، سبب رضايت بیشتر رانندگانی می شوند که بطور مستمر با او همکاری دارند و روابط شرکت حمل و نقل با رانندگان و کامیون داران مستحکم تر می شود. در واقع وقتي شرکت حمل و نقل بتواند نگراني هاي (ریسکهای) راننده را از پرداخت به موقع کرایه مرتفع سازد، روابط كاري شركت با راننده بهبود خواهد یافت.

از سوی دیگر، وقتي شرکت حمل و نقل بتواند به صاحبين كالايي كه امکان پرداخت ساده تر، کم هزینه تر، به موقع تر و مطمئن تر کرایه ها را بدهد، این امر مشتریان شرکت حمل و نقل را افزایش می دهد و یا باعث رضایت بیشتر آنها می گردد.

همچنین گاهی زمان تخلیه بار، آخر هفته یا بعد از ساعت اداری می باشد و طبیعتا در آن ساعت ها نماینده صاحب کالا و یا شرکت حمل و نقل برای پرداخت کرایه حضور ندارد و در این موارد، هم زمینه نارضایتی راننده از شرکت حمل و نقل و هم زمینه نارضایتی صاحب بار از شرکت حمل و نقل فراهم می گردد، لذا در این موارد نیز استفاده از سرویسهای پرداخت کرایه خودکار یا پرداخت از طریق اپلیکیشن شهاب پی بسیار می تواند کمک کند.