شهاب پی با حذف بارنامه های کاغذی در تلاش برای حفظ محیط زیست است

چرا شهاب پی؟

 • رفع بزرگترین مانع بارنامه های کاغذی
 • صاحبان بار به دنبال پرداخت راحت تر و شفاف تر بار هستن
 • حدود 80 درصد کرایه حمل به رانندگان با تاخییر انجام میشود
 • حدود 30 درصد از مواقع هیچ تضمینی برای پرداخت کرایه وجود ندارد

شهاب پی برای رانندگان

 • دریافت کرایه به محض تخلیه بار در مقصد
 • دریافت آنی کرایه با ابزاری نوین
 • قابلیت دریافت کرایه در تمامی ساعات شبانه روز
 • قابلیت دریافت کرایه حتی در روزهای تعطیل
 • مشاهده و پیگیری دریافتها از برنامه موبایل شهاب پی
 • همين حالا عضو شويد.

شهاب پی برای صاحبان کالا

 • واریز مستقیم و آنلاین کرایه حمل به حساب باربری
 • پنل مدیریت سرویس پرداخت فوري كرايه (Quick Pay)
 • گزارشگیری پرداختها به باربری ها از پنل مدیریتی
 • تسهیل پرداختها و رفع محدودیتهای پرداختی بانکی و کارتی
 • قابلیت اتصال به نرم افزارهای مالی و حسابداری
 • همين حالا عضو شويد.

شهاب پی برای شرکتهای حمل و نقل

 • گامی مهم در شرکت داری مدرن موسسات حمل و نقلی
 • واریز مستقیم و آنلاین کرایه حمل به حساب راننده
 • مالی بارنامه از بارنامه های پرداخت شده
 • پنل مدیریت پرداخت های سریع كرايه (Quick Pay)
 • کاهش هزینه های سربار پرداخت کرایه
 • همين حالا عضو شويد.

شهاب پی چگونه کار میکند؟