response.post.title

مجوز پرداخت یاری، راهی برای کنترل بهتر سیستم بانکی کشور

blog-940x510.png
پرداخت یاری ها 

 

با پیشرفت رو به فزون کسب و کارهای آنلاین و شناسایی نیازهای پرداختی جدید در این حوزه، بانک مرکزی بخش های جدیدی را تحت عنوان”پراخت یار” برای ساده سازی درامور پرداختی کسب و کارها و ارائه سریع تر و راحت تر ابزارهای پرداختی معرفی کرد.پرداخت یارها با دریافت مجوزهای قانونی و برقراری ارتباط با pspها و قرارداد های رسمی با این سرویس ها به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) متصل می‌شوند و به صورت غیرمستقیم می‌توانند ابزارهای پذیرش و پرداخت را ارائه دهند.در نتیجه شرکتی که مجوز پرداخت یاری در چارچوب قانونی از سوی بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک، می‌تواند پرداخت‌های بدون کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه که در بستر تلفن همراه می باشد  را برای پذیرندگان خود انجام داده و سپس به شبکه شاپرک ارسال کند.

مراحل دریافت مجوز پرداخت یاری

 جزیی ثابت از ضوابط و فرآیند‌های اجرایی فعالیت پرداخت‌ یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، شرکت‌های متقاضی مجوز پرداخت یاری می‌توانند اقدامات لازم به منظور آغاز فعالیت خود در شبکه پرداخت الکترونیک کشور را در زیر مطالعه کنند :

 دریافت و مطالعه مستند «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» از درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مراجعه به یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تأیید شرکت شاپرک و ارائه تقاضای مجوز پرداخت‌یاری

دریافت مستندات لازم از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)

ارائه مدارک لازم مطابق با مستند بند 1 به انضمام مدارک مورد درخواست شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت

تنظیم قرارداد با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)

افتتاح حساب ویژه پرداخت‌یاری نزد یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تنظیم قرارداد فی ما بین شاپرک و متقاضی مجوز پرداخت‌یاری

موضوع فعالیت پرداخت یار شامل ارائه خدمات پرداخت و نظارت بر عملکرد پذیرندگان  پشتیبانی شده پس از اتصال آنها به شبکه الکترونیکی پرداخت است. قوانین بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به این شکل است که شرکت‌هاى داراى مجوز پرداخت‌یارى مجوز این را دارند که  در فضاى موبایل و اینترنت که نیاز فیزیک کارت  براى پرداخت نیست سرویس‌هاى متنوع و داراى ارزش افزوده براى مشتریان ارائه دهند. این سرویس‌ها نهایتا از طریق سوئیچ شرکت‌هاى PSP پردازش شده و به سمت شاپرک ارسال می‌شوند.هدف این سند تنظیم  فرایند اجرائی فعالیت شرکت‌های پرداخت یار و پذیرندگان پشتیبانی شده در حوزه مالی و پرداختی  کشور است. موضوع فعالیت پرداخت یار شامل بازاریابی، تنظیم قانونی بند های قرار داد، ارایه خدمات پرداخت و مدیریت و پشتیبانی این مجموعه ها پس از اتصال آن‌ها به شبکه الکترونیکی پرداخت کشور است.

 مجوز پرداخت یاری و باید نبایدها

پرداخت یار به هیچ عنوان حق انجام امور بانکی و اعتباری را ندارد. 

صدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیک و عملیات ارزی در فعالیت پرداخت یاری ممنوع می‌باشد.

پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غیر بانک و پردازش و انتقال تراکنش‌های آن‌ها توسط پرداخت یارها ممنوع است.

پرداخت یار موظف به رعایت کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و قبول اصالحات و تغییرات احتمالی این مقررات که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد بوده و مکلف است عملیات خود را با دستورالعمل‌های صادر شده تطبیق دهد.

پرداخت یار موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

پرداخت یار موظف به نگهداری سوابق فعالیت پذیرندگان خود، شامل رسید تراکنش‌های آن‌ها و کلیه قراردادهای فی‌مابین است.

پوشش ریسک‌های ناشی از عملکرد پرداختیار به عنوان یکی از پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیک و نظارت بر عملکرد آن‌ها با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست.

پرداختیار مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکنشهای پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حسابی که در
توافقنامه بین پرداختیار و شاپرک اعلام شده و مورد تایید قرار گرفته است می باشد و استفاده از هر
نوع حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنشها ممنوع است.

مجموع حجم عملیات پرداخت یارهای زیر نظر یک ارایه دهنده خدمات پرداخت در یک روز نباید ازدوبرابر مجموع حقوق صاحبان سهام پرداخت یار به منظور تامین نیاز نظارتی ارا‌‌ئه دهنده خدمات پرداخت بر عملکرد وی، باید پاسخگوی ارایه دهنده خدمات پرداخت باشد و همکاری‌های لازم را در جهت بازرسی‌های دوره‌ای با وی به عمل آورد.پرداخت یار موظف به نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده خود است.ارائه خدمات تحت مجور پرداخت‌ یاری توسط پذیرنده پشتیبانی شده پرداخت یار ممنوع بوده و آن‌ها موظفند نسبت به قطع خدمت ارائه شده به پذیرنده پشتیبانی شده متخلف اقدام کند.